Ενημέρωση για την παρακράτηση συνδρομών υπέρ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Δημοσιεύθηκε στις 03/06/2015 13:03

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, με επιστολή της προς τα Επιμελητήρια της χώρας, ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη ότι σύμφωνα με τον Ν.1804/88 (ΦΕΚ 177Α/25.08.198) η καταβολή συνδρομής των χημικών προς την Ε.Ε.Χ. είναι υποχρεωτική. Επισημαίνεται ότι για την παρακράτησή της από τον εργοδότη και την απόδοσή της, δεν απαιτείται η συναίνεση του χημικού.

Σύμφωνα με την  επιστολή της Ε.Ε.Χ.:  «Από το νομοθετικό αυτό πλαίσιο, προκύπτει ότι για κάθε νέα πρόσληψη πτυχιούχου χημικού τμήματος από κάποιο μέλος σας, το μέλος αυτό-εργοδότης οφείλει να ζητάει από τον υποψήφιο εργαζόμενο βεβαίωση εγγραφής του στην Ένωση Χημικών και στη συνέχεια να προβαίνει στην παρακράτηση της συνδρομής του προς την Ένωση Χημικών από το μισθό του και στην απόδοσή αυτής στην Ένωση Χημικών».