Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής που αφορά εισαγωγής - διακινητές φυτών, ξυλείας

Δημοσιεύθηκε στις 29/06/2015 14:50

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης κοινοποίησε στο Επιμελητήριο Ξάνθης την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, 2015/893/EE της 9ης Ιουνίου «σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora glabripennis (Motschulsky)», για την ενημέρωση εισαγωγέων- διακινητών Φυτών, Ξυλείας.