Συνάντηση Δικτύωσης με κοινωνικούς, οικονομικούς και φορείς απασχόλησης της περιοχής παρέμβασης της Α.Σ. "ΤΗΘΥΣ"

Δημοσιεύθηκε στις 20/01/2015 10:43

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης, ως φορέας - εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΗΘΥΣ», διοργανώνει συνάντηση Δικτύωσης με κοινωνικούς, οικονομικούς και φορείς απασχόλησης της περιοχής παρέμβασης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ., στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση», που υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).