22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών: «Αγροτική Επιχειρηματικότητα και Τοπική ανάπτυξη»

Δημοσιεύθηκε στις 04/08/2015 12:58
Στις 27 Αυγούστου 2015, στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

Με τίτλο «Αγροτική Επιχειρηματικότητα και Τοπική ανάπτυξη» και με σύνθημα «Τώρα στην κρίση, η γη μας δίνει λύση», ξεκινά τις εργασίες του στις 27 Αυγούστου 2015 το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, στα Νέα Μουδανιά του Δήμου Προποντίδας Χαλκιδικής.

Στο συνέδριο που αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Τουρισμού, συμμετέχουν περισσότεροι από 300 σύνεδροι - νέοι αγρότες από όλη την Ελλάδα καθώς και παρατηρητές από το εξωτερικό. Παράλληλα, οργανώνεται έκθεση γεωργικών εφοδίων – μηχανημάτων –τοπικών προϊόντων, όπου οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα.

Η θεματολογία του συνεδρίου, που θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Αυγούστου, θα αναπτυχθεί πάνω στους άξονες της αξιοποίησης των τοπικών παραμέτρων επιχειρηματικότητας που στηρίζονται στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αειφορία και στην τουριστική αξιοποίηση των τοπικών ποιοτικών προϊόντων.
Θα καλυφθούν τομείς όπως η αγροτική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, η σχέση της τοπικής ανάπτυξης με το περιβάλλον, η σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πρωτογενή τομέα, τα ζητήματα της απασχόλησης του πρωτογενούς τομέα, η ανάπτυξη προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων και η απασχόληση μέσω της ανάπτυξης αγροτουριστικής και πολιτιστικής πολιτικής.

Στις εργασίες του Συνεδρίου έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, υψηλόβαθμα στελέχη των προαναφερθέντων υπουργείων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και εκπρόσωποι των ερευνητικών ιδρυμάτων και των Πανεπιστημίων της χώρας μας.

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών τα τελευταία χρόνια με τις δράσεις της και τις συλλογικές δομές της έχει καταφέρει να υποστηρίξει το δυναμικό της, προκειμένου να διαδραματίσει ένα κυρίαρχο ρόλο τόσο στην κοινωνία όσο και στην  οικονομία του τόπου.  Ως  θεσμικός φορέας συμμετέχει σε δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και καινοτομίας, αλλά και σε συνεργασίες εντός κι εκτός των συνόρων, σχεδιάζει πρακτικές και πολιτικές για την ανάδειξη των προοπτικών του κλάδου και την αντίστοιχη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας.

Είναι μια οργάνωση αφοσιωμένη στους νέους ανθρώπους που αγαπούν τη γεωργία και τον γεωργικό τρόπο ζωής. Αποτελεί το συντονιστικό όργανο που ενώνει όλες τις τοπικές οργανώσεις των νέων αγροτών της χώρας σε μια ενιαία και δυνατή φωνή. 

Παράλληλα ενημερώνει και παρεμβαίνει δυναμικά για την προστασία του γεωργικού επαγγέλματος, ενώ στηρίζει την επαγγελματική και επιχειρηματική οργάνωση των νέων αγροτών. Συλλέγει, αναλύει και διανέμει στα μέλη της ενημερωτικό υλικό, προωθεί συνεργασίες μεταξύ των νέων αγροτών και των δυναμικών επιχειρήσεων του χώρου, ενώ υποστηρίζει την καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση.

 Οι στόχοι της Π.Ε.Ν.Α. είναι μεταξύ άλλων:

  • η συγκρότηση μιας κρίσιμης μάζας νέων αγροτών με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της ελληνικής γεωργίας,
  • η προώθηση του γεωργικού επαγγέλματος και πολιτικών υποστήριξης της νεανικής απασχόλησης στην ύπαιθρο,
  • η παροχή μιας αποτελεσματικής πλατφόρμας δικτύωσης νέων αγροτών,
  • η μετάγγιση φρέσκων ιδεών και γνώσης στην ελληνική γεωργία,
  • η παροχή ενημέρωσης και εκπαιδευτικών ευκαιριών,
  • η ανάδειξη των ωφελειών και ευκαιριών του γεωργικού τομέα στη νέα γενιά.