1ο Οικονομικό Forum «Belgrade Investment Days»

Δημοσιεύθηκε στις 02/09/2015 10:40
Στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου 2015 στο Βελιγράδι

Το Ελληνο – Σερβικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Βελιγραδίου ενημερώνουν για το πρώτο Οικονομικό Forum «Belgrade Investment Days» που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2015, στο Grand Hall of the National Assembly in the Republic of Serbia, στο Βελιγράδι.

Στο «Belgrade Investment Days» θα παρουσιαστούν τα παρακάτω έργα:

  • Δημόσια Έργα – Έργα τόσο στην πόλη του Βελιγραδίου, όσο και σε άλλες πόλεις και δήμους, κάποια από τα οποία έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου. Έχουν προσκληθεί επενδυτές προκειμένου να γίνουν παρουσιάσεις που αφορούν έργα υποδομών, και επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και μία συζήτηση σε σχέση με την ανάπτυξη ακινήτων, μεταφορών, ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της ESCO, τόσο Δημόσιου όσο και Ιδιωτικού Τομέα.
  • Ιδιωτικά Έργα – Μεμονωμένες Εταιρίες θα παρουσιάσουν έργα από διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών, της βιομηχανίας, της γεωργίας και των γεωργικών επιχειρήσεων , της πληροφορικής, της ενέργειας και του τουρισμού.
  • Εταιρίες που θα ιδιωτικοποιηθούν – Υπάρχει μία διαρκής διαδικασία ιδιωτικοποίησης κάποιων κοινωνικών και δημοσίων εταιριών στη Δημοκρατία της Σερβίας. Περίπου διακόσιες είναι οι εταιρίες που απομένουν να ιδιωτικοποιηθούν.

Η πόλη του Βελιγραδίου, το Εμπορικό Επιμελητήριο Βελιγραδίου και το Κεντρικό Forum Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (CEDEF) είναι οι διοργανωτές αυτού του ετησίου προγράμματος επενδύσεων. Το «Belgrade Investment Days» στοχεύει σε επενδυτές, τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προμηθευτές τεχνολογίας, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και σε μεμονωμένες εταιρίες που ασχολούνται με τους τομείς της παραγωγής, της πληροφορικής, της ενέργειας και του νερού.

Κόστος Συμμετοχής:

  • Μέλη Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου Ελλάδας: ΔΩΡΕΑΝ (οικονομικά τακτοποιημένα)
  • Μη μέλη: 500 €

Δηλώσεις συμμετοχής στο Forum, έως την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ελληνο – Σερβικό Επιμελητήριο Ελλάδας:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2310 277798 από τις 11:00 έως τις 15:00.

E-mail: info@greekserbian.com και www.belgradeinvestmentdays.org