Πρόσκληση συμμετοχής επιχειρήσεων σε έρευνα για την καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων σε θέσεις πρακτικής άσκησης - μαθητείας

Δημοσιεύθηκε στις 23/09/2015 13:05

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ., υλοποιεί μια σειρά δράσεων που αφορούν στην Αναβάθμιση της Μαθητείας. Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης πραγματοποιεί πανελλαδική έρευνα για την καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων σε θέσεις πρακτικής άσκησης-μαθητείας.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). Αποδέκτες της έρευνας είναι όλες οι επιχειρήσεις  – μέλη των Επιμελητηρίων της χώρας. Η συνεργασία ΟΑΕΔ και  ΚΕΕΕ – ΕΒΕΑ στην παρούσα συγκυρία είναι καίριας σημασίας.
Ο ΟΑΕΔ, μέσω των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης μαθητών σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, σε ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Με τον τρόπο αυτό βοηθά τους νέους στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και εφοδιάζει τις επιχειρήσεις με καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.
Σκοπός της έρευνας είναι η ανίχνευση – διάγνωση αναγκών των επιχειρήσεων σε θέσεις πρακτικής άσκησης για μαθητευόμενους των σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Για το σκοπό της έρευνας έχει σχεδιαστεί ειδικό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι σύντομο, απλό και απαιτεί ελάχιστο χρόνο για τη συμπλήρωσή του (περίπου 5’) .
Το ερωτηματολόγιο είναι προσβάσιμο διαδικτυακά  και θα παραμείνει ενεργό από 23/09/2015 έως  7/10/2015. Μπορείτε να το συμπληρώσετε και να το υποβάλλετε online ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: http://survey.oaed.gr/index.php/648477/lang-el

Η συμμετοχή στην έρευνα έχει χαρακτήρα απολύτως εμπιστευτικό.
Πρόσβαση στα στοιχεία των ερωτηματολογίων θα έχουν μόνο οι ερευνητές που θα ασχοληθούν με την ανάλυση και επεξεργασία των αιτημάτων.

Οι πληροφορίες  και τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα θα σας τοποθετήσει σε έναν ειδικό πληθυσμό επιχειρήσεων  που ενδιαφέρονται  να ενημερώνονται  ειδικότερα για θέματα της αγοράς εργασίας ή/και να επιδοτούνται από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα και οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή (Administrator) της εφαρμογής στο:   survey@oaed.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της «Αναβάθμισης του θεσμού της Μαθητείας», μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αν. Διαχειρίστρια του Προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ», κ. Α. Θεοδωρίδου, Προϊσταμένη της Υπ. Διεθνών Σχέσεων, στο n.theodoridou@oaed.gr,  ή με τον Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας για την Μαθητεία, κ. Ν. Πουλάκο, Διευθυντή ΕΠΑΣ Μαθητείας Μοσχάτου, n.poulakos@oaed.gr.