Διαγωνισμός της Πολεμικής Αεροπορίας για την προμήθεια κατεψυγμένου βοδινού κρέατος προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας οπλιτών της 124 ΠΒΕ

Δημοσιεύθηκε στις 28/09/2015 09:56

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια κατεψυγμένου βοδινού κρέατος προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας οπλιτών της 124 ΠΒΕ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Έναρξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 07:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00