Ανοιχτό Επιχειρηματικό Εργαστήριο με θέμα: «Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέσο επιχειρηματικής ανάπτυξης στην εποχή της οικονομικής κρίσης»

Δημοσιεύθηκε στις 28/09/2015 10:30
Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αλεξανδρούπολη

Ανοιχτό Επιχειρηματικό Εργαστήριο (Open Lab) με  θέμα: «Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέσο επιχειρηματικής ανάπτυξης στην εποχή της οικονομικής κρίσης» διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Τεχνολογίας και Ανθρώπινων Πόρων (ΙΑΤΑΠ), την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, στις 17:30, στην αίθουσα Δημόκριτος του Alexander Beach Hotel & Convention Center στην Αλεξανδρούπολη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργουTRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” με ακρωνύμιο “TRIGGER,  το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Το εργαστήριο θα έχει ως απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα αναγκών, προτεραιοτήτων και κινήτρων για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, την επίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με εργαλείο την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, θα απευθύνει χαιρετισμό η κα. Μαριλίζ Κοκορότσικου, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και Τεχνολογίας και Ανθρώπινων Πόρων, ενώ ομιλίες σχετικά με το θέμα του εργαστηρίου θα απευθύνουν  η κ. Εύη Ματθαιοπούλου, Λέκτορας του International Faculty of the University of Sheffield, ο κ. Δημοσθένης Δούκας, Οικονομολόγος, MSc Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και ο κ. Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, AC, Certified Business Coach, Marketer. Στο εργαστήριο θα απευθύνει ακόμη ομιλία και εκπρόσωπος επιχείρησης από την Βουλγαρία, όπου και θα παρουσιαστούν δράσεις και πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην  γειτονική χώρα και θα συζητηθεί ο τρόπος που οι δράσεις ΕΚΕ μπορούν να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα.

Συντονίστρια του εργαστηρίου θα είναι η κα. Μαριλίζ Κοκορότσικου, Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρωπίνων Πόρων.

Η είσοδος στο εργαστήριο είναι ελεύθερη και με το πέρας του θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Μπορείτε να κάνετε προεγγραφή εδώ.

Λίγα λόγια για το έργο «TRIGGER»:

Το έργο «ΤRIGGER» αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 200 νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το  έργο στοχεύει πρωτίστως στην αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.thetrigger.eu  ή να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Τεχνολογίας και Ανθρώπινων Πόρων (ΙΑΤΑΠ): Κ. Παλαιολόγου & Θέμιδος 2, 66100, Δράμα, Τηλ. 25210 55434 – Fαx: 25210 55435, Email info@iatap.gr, Site: http://www.iatap.gr