Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για εξωστρεφείς επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε στις 30/09/2015 09:09

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Εξωτερικών που αφορά στις Υπηρεσίες του Υπουργείου στο εξωτερικό για εξυπηρέτηση και συνδρομή σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:

1. Πύλη Οικονομικής Διπλωματίας Agora  (http://agora.mfa.gr/).

Επιδιώκοντας την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πύλη «Agora». Η πύλη αυτή, η οποία τροφοδοτείται καθημερινά από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, περιέχει οικονομικές, εμπορικές, επενδυτικές κ.λ.π., πληροφορίες που μπορεί να φανούν χρήσιμες στους Έλληνες επιχειρηματίες κατά την προσπάθειά τους να εξάγουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε ξένες αγορές.

Πρωταρχικός στόχος της πύλης «Agora» είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας σχετικά με προσφορές-ζητήσεις επιχειρηματικής συνεργασίας, διαγωνισμούς-προμήθειες, επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις, έρευνες αγοράς και μελέτες, οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις, θεσμικό και επενδυτικό πλαίσιο, φορείς και υπηρεσίες των ξένων χωρών, εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις.

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες έχουν πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για προϊόντα και υπηρεσίες της χώρας μας ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία, αλλά και ανάλογα με τη χώρα ενδιαφέροντός τους.

Μέσω της πύλης «Agora» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν και να λαμβάνουν Newsletter (Υπηρεσία Προσωποποιημένης Ενημέρωσης) με ενημέρωση για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τελευταίες εξελίξεις στις χώρες ενδιαφέροντός τους, με τη συχνότητα που ίδιοι επιλέγουν (καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία): http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffrontoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63%26clang%3D0 .

 

2. Συνήγορος της Αγοράς (http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=50)

Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας ξεκίνησε πρόσφατα την ηλεκτρονική λειτουργία του «Συνηγόρου της Αγοράς» στη διαδικτυακή πύλη Αgora του Υπουργείου Εξωτερικών καθιστώντας πιο άμεση και λειτουργική τη συνεργασία της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών με τους Έλληνες εξαγωγείς.

Ο Συνήγορος της Αγοράς λειτουργεί στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών και έχει ως στόχο την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων με παροχή συμβουλών για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές, ενημέρωση για επιχειρηματικές ευκαιρίες, πληροφόρηση για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα, υποστήριξη στην επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από επιχειρηματικές συνεργασίες, απάντηση σε εξατομικευμένα ερωτήματα.

 

3. Δικτυακή Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων (http://www.aidfunding.mfa.gr )

Πρωταρχικός στόχος της Δικτυακής Πύλης Διεθνών Χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών την οποία διαχειρίζεται η Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων, αποτελεί η ενίσχυση του μεριδίου της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας  και των ελληνικών ΜΚΟ στην αγορά των αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (όπως είναι για παράδειγμα η ΕΕ, ο ΟΗΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα), από περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και από εθνικούς αναπτυξιακούς φορείς αναπτυσσομένων χωρών.

Μέσω της Δικτυακής Πύλης Διεθνών Χρηματοδοτήσεων οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ διαθέτουν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τρόπο έγκαιρο και διαδραστικό. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται, κατ’αρχήν, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για επικείμενες και τρέχουσες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από χρηματοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα που υλοποιούνται από τους κυριότερους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (π.χ. ΕΕ, ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα) στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Μέσω της Δικτυακής Πύλης Διεθνών Χρηματοδοτήσεων οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν απευθείας με το Γραφείο Υποστήριξης (Τηλ.: +30 210 368 4262 – Fax: +30 210 368 4145 – E-mail: aidfunding@mfa.gr), προκειμένου να αναζητήσουν εταίρους είτε σε χώρες-μέλη της ΕΕ είτε στις χώρες που αφορούν τα διάφορα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας.