Ενημερωτικές ημερίδες της Γ.Γ Βιομηχανίας

Δημοσιεύθηκε στις 15/10/2015 13:46

Ενημερωτικές ημερίδες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» θα πραγματοποιηθούν στις 19-10-2015 στην Αθήνα και στις 21-10-2015 στη Θεσσαλονίκη.