Εργαστήριο του ΣΕΒΕ με τίτλο: "Η λύση του γρίφου των εξαγωγών ελεγχόμενων προϊόντων"

Δημοσιεύθηκε στις 27/10/2015 10:58
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στο πλαίσιο του έργου SKILLS BALANCING: “Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», διοργανώνει το 5ο Εργαστήριο του έργου με τίτλο:

«Η λύση του γρίφου των εξαγωγών ελεγχόμενων προϊόντων»,

την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, 17:00 – 20:30, στο Ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00-17:30 Προσέλευση – Καφές

17:30-17:35 Χαιρετισμός

Βασιλική Λούντζη, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

17:35-19:30«Εξαγωγές Ελεγχόμενων Ειδών»

Ουρανία Παπαγεωργίου, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ – Διεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων – Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής – Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

19:30-19:45«Ο Ρόλος των Τελωνείων στη Διαδικασία Εξαγωγών Ελεγχόμενων Ειδών»

Δημήτρης Τσαγκαλάκης, Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών – Τμήμα Γ’, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ, Υπουργείο Οικονομικών

19:45-20:00 «Ο Ρόλος του Γενικού Χημείου του Κράτους στη Διαδικασία Εξαγωγών»

Χριστίνα Αποστολίδου, Διευθύντρια, Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας-Θράκης, Υπουργείο Οικονομικών

20:00-20.30 Ερωτήσεις - Συζήτηση

20.30 Cocktail 

Λίγα λόγια για το περιεχόμενο του 5ου Εργαστηρίου Έργου Skills Balancing

Α. Το εργαστήριο-σεμινάριο με τίτλο «Η λύση του γρίφου των εξαγωγών ελεγχόμενων προϊόντων» διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του  έργου Skills Balancing: “Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area” που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013». Το εργαστήριο θα έχει πρακτικό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους εξαγωγείς των σχετικών προϊόντων και τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην εξαγωγή καθώς θα περιλαμβάνει:

Σχέδιο Παρουσίασης (από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού)

 • Πληροφόρηση (έγκυρη και επικαιροποιημένη) για ελεγχόμενα είδη και προορισμούς
 1. Τα προϊόντα που παράγω ή εισάγω και σκοπεύω να εξάγω είναι ή όχι ελεγχόμενα?
 2. Αποτελεί παράμετρο η χώρα προς την οποία θα γίνει η εξαγωγή? (χώρα προορισμού)
 3. Τελικός χρήστης των εξαγόμενων ειδών
 • Διαδικασία Αδειοδότησης
 1. Έντυπα (σωστή/πλήρης συμπλήρωση)
 2. Δικαιολογητικά
 3. Παραλαβή άδειας
 • Είδη αδειών
 1. Ποια προβλέπονται κατά περίπτωση
 2. Πραγματική χρήση τους/πλεονεκτήματα

Αντί επιλόγου

Προσομοίωση: Παραδείγματα: (ΚΣΟ προϊόντος, χώρα προορισμού, χρήστης) και επεξήγηση της διαδικασίας από την πλευρά του επιχειρηματία (χρηστικές και πρακτικές υποδείξεις και οδηγίες) με ταυτόχρονες ερωτήσεις για επεξήγηση σημείων

Οι εκπρόσωποι της τελωνειακής υπηρεσίας και του Γενικού Χημείου του Κράτους θα αναφερθούν στο ρόλο των αντίστοιχων υπηρεσιών στη διαδικασία εξαγωγής ελεγχόμενων ειδών και γενικότερα.

Β. Εξαγωγές ελεγχόμενων ειδών

Ελεγχόμενα είδη: oι εξαγωγές είναι καταρχήν ελεύθερες. Υπάρχουν όμως εμπορεύματα που είτε λόγω της φύσης τους είτε/και του προορισμού τους, για διάφορους λόγους (διεθνείς συμφωνίες, δεσμεύσεις στο πλαίσιο της ΕΕ, θέματα εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας, κ.λ.π.) είναι ελεγχόμενα στην εξαγωγή τους. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η εξαγωγή τους μπορεί να απαγορεύεται ή να περιορίζεται, κατά ποσότητα ή κατά αξία, είτε γενικά είτε κατά χώρες ή περιοχές, ή να εξαρτάται από προηγούμενη άδεια κάποιας Αρχής.

Ενδεικτικά, πέραν του στρατιωτικού υλικού, στα ελεγχόμενα είδη περιλαμβάνονται και τα είδη διπλής χρήσης (dual use). Είναι τα είδη, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση. Ο πιο πάνω ορισμός περιλαμβάνει και όλα τα αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να υποβοηθηθεί με κάθε τρόπο η κατασκευή όπλων μαζικής καταστροφής. Τα ελεγχόμενα αγαθά διττής χρήσης αναφέρονται στον Καν. 428/09 όπως τροποποιημένος ισχύει http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0428-20141231&qid=1445338549533&from=EL (δείτε και στο http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/) και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία 0 Πυρηνικά υλικά, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Κατηγορία 1 Ειδικά Υλικά και συναφής εξοπλισμός (περιλαμβάνονται τα χημικά)

Κατηγορία 2 Επεξεργασία υλικών

Κατηγορία 3 Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 4 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Κατηγορία 5 Τηλεπικοινωνίες και «ασφάλεια πληροφοριών»

Κατηγορία 6 Αισθητήρες και λέιζερ

Κατηγορία 7 Αεροναυτική και αεροηλεκτρονική

Κατηγορία 8 Θαλάσσιο Περιβάλλον

Κατηγορία 9 Αεροδιαστημική και πρόωση