Συνεδριάζει την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 02/08/2016 11:49

Συνεδριάζει την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηριακού κτιρίου, το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 4/2016
  2. ΑΙΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
  3. Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
  4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΘΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
  5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας.