Εκλογές Επιμελητηρίου Ξάνθης 2017
Investment Tools
Προκηρύξεις  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

e-Επιμελητήριο
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ξεκινά ο Β' Κύκλος του προγράμματος για την ενίσχυση της αυτoαπασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του νέου ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε στις 12/06/2017 10:17

Προκηρύχθηκε ο Β’ κύκλος του προγράμματος ΕΣΠΑ για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) που έχουν ήδη ή σκοπεύουν προσεχώς να ξεκινήσουν, επιχείρηση συναφή με το πτυχίο τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
  • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), οι οποίοι θα διακόψουν τη μισθωτή εργασία τους, όταν ξεκινήσουν την επιχείρηση τους ή
  • Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ ή
  • Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς ή/και άλλους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Το ποσοστό επιδότησης για όλες τις περιπτώσεις, ανέρχεται στο 100%

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€.

Το ανώτατο ύψος της επιδότησης των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων/ωφελούμενων , η συνολική επιδότηση δύναται να ανέλθει έως και 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων έως και 50.000 €.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

  • ΕΝΑΡΞΗ: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
  • ΛΗΞΗ: 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Φωτογραφίες