Investment Tools
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
e-Επιμελητήριο
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Startup Greece
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαγωνισμός της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση των κουνουπιών για τα έτη 2018-2020

Δημοσιεύθηκε στις 27/12/2017 14:13

Η Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Ανατ. Αττικής, προκηρρύσει ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ανατ. Αττικής κατά την τριετία 2018-2020, συνολικού προϋπολογισμού 1.099.986,00€ (συμπ. ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04-01-2018 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15-01-2018 και ώρα 12:00