Investment Tools
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
e-Επιμελητήριο
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Startup Greece
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

Δημοσιεύθηκε στις 29/01/2018 12:44

Συνοπτικός διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής, για την επιλογή παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Ξάνθης, για χρονικό διάστημα από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 31/12/2018.

Προϋπολογισμός: 56.451,61€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Δ/νση Αστυνομίας Ξάνθης, Νέστου 2Α (2ος όροφος), Ξάνθη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 9:00 π.μ.