Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής του AEBR στο Saarbrucken της Γερμανίας

Δημοσιεύθηκε στις 12/04/2019 14:30

Το Επιμελητήριο Ξάνθης συμμετείχε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών (AEBR) η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5/4/2019 και Σάββατο 6/4/2019, στην συνοριακή Ευρωπεριοχή Grande Region (Γερμανία – Γαλλία – Βέλγιο – Λουξεμβούργο) στο Saarbrucken.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Ειδική Συνεργάτης του Επιμελητηρίου Ξάνθης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κα. Ανθή και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕ κ. Χρήστος Παμπουκίδης.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως ευκαιρίες αλλά και αδυναμίες οι οποίες εστιάζονται στις διασυνοριακές περιοχές, διασυνοριακές προοπτικές και εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε. και ανάλυση του πλαισίου μετά το 2020. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το Brexit και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις χώρες της Ε.Ε.

Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές συνεργασίας ανάμεσα στις.  διασυνοριακές περιοχές καθώς και σε.  προγράμματα ενίσχυσης δράσεων τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Η Ευρωπεριοχή Grande Region είναι η μεγαλύτερη σε έκταση της Ευρώπης, που περιλαμβάνει 4 χώρες, ενώ διακινούνται καθημερινά στα σύνορα για εργασία περισσότεροι από 200 χιλιάδες εργαζόμενοι και επιχειρηματίες.

Τέλος αποφασίσθηκε η Γενική Συνέλευση για το 2019 να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Δρέσδη της Γερμανίας.

Φωτογραφίες