Το Επιμελητήριο Ξάνθης εταίρος στο έργο TRAMES

Δημοσιεύθηκε στις 17/05/2019 14:32
Έξυπνος τουρισμός στη Μεσόγειο Θάλασσα

Οκτώ έξυπνες τουριστικές διαδρομές, επτά φεστιβάλ διαπολιτισμικού διαλόγου και ένα βιντεοπαιχνίδι αφιερωμένο στις αρχαίες εμπορικές διαδρομές των Φοινίκων είναι οι στόχοι του Ευρωπαϊκού έργου «TRAMES – smart TouRism Across the Mediterranean Sea» το οποίο επιχειρεί τη δημιουργία και προώθηση καινοτόμων τουριστικών προϊόντων σε πέντε πιλοτικές περιοχές στη λεκάνη της Μεσογείου.

Το έργο TRAMES – έξυπνος Τουρισμός στην Μεσόγειο Θάλασσα παρουσιάστηκε στις 7 Μαΐου 2019 στην Certosa di Calci (Πίζα-Ιταλία). Η πρωτοβουλία, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος COSME και περιλαμβάνει οκτώ εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν έξι Ευρωπαϊκά Έθνη.

Το TRAMES βασίζεται στη Ρότα των Φοινίκων – μια διαδρομή που συμπεριλαμβάνεται από το 2003 στο πρόγραμμα Διεθνικών Πολιτιστικών Δρομολογίων του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναγνωρίζεται από το 2016 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ο οποίος προωθεί τον πολιτισμικό διάλογο μέσω της πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς των μεσογειακών πολιτισμών ακολουθώντας τις αρχαίες ναυτικές και θαλάσσιες διαδρομές.

Επίσημα, το έργο ξεκίνησε στις 26 Μαρτίου 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25 Μαρτίου 2021. Το TRAMES προβλέπει τη δημιουργία οκτώ έξυπνων τουριστικών διαδρομών οι οποίες θα βασίζονται σε καινοτόμα και τρέχοντα θέματα συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας, του δημιουργικού τουρισμού, της ενεργού συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών και επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τη δημιουργία κέντρων ερμηνείας πολιτιστικής κληρονομιάς όπου οι τοπικές κοινότητες θα βρίσκονται στο επίκεντρο. Επιπρόσθετα, το έργο προβλέπει τη διοργάνωση κύκλου Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου με επτά εκδηλώσεις σε πέντε διαφορετικές χώρες και την ανάπτυξη ενός βιντεοπαιχνιδιού βασισμένου στις εμπορικές οδούς της αρχαίας Μεσογείου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την προώθηση των εμπλεκόμενων περιοχών.

Μεταξύ των στόχων της πρωτοβουλίας, όπως έχει παρουσιαστεί στη διάσκεψη παρουσίασης του έργου, υπάρχει η αναζωογόνηση των προορισμών της ΕΕ, η αξιοποίηση της χαμηλής εποχικότητας και η εφαρμογή της βιωσιμότητας των τουριστικών προσφορών και προϊόντων.

Ταυτόχρονα, το έργο στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών φορέων και πολιτιστικών αρχών των χωρών, στη δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και στην προώθηση ανταλλαγής εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης σε διεθνές επίπεδο.

Συνεργαζόμενοι Εταίροι TRAMES:

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Timesis
(Συντονιστής Έργου)

Εταιρεία εποπτείας και σχεδίασης έργων και διαχείρισης τουριστικών προορισμών

 

The Phoenicians’ Route

Διεθνικό Πολιτιστικό Δρομολόγιο του Συμβουλίου της Ευρώπης

 

Edizioni Plein Air

Εκδότης τουριστικού περιοδικού

ΙΣΠΑΝΙΑ

Autonomous City of Melilla

Αυτόνομη πόλη της Μελίγια

ΚΥΠΡΟΣ

Top Kinisis

Τουριστικός Οργανισμός

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

EGA Entertainment Game Apps

Εταιρεία ανάπτυξης ψυχαγωγικών εφαρμογών και βιντεοπαιχνιδιών

ΜΑΛΤΑ

Inizjamed

Πολιτιστικός Σύλλογος

ΕΛΛΑΔΑ

Xanthi Chamber of Commerce

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης