Ενημερωτικό δελτίο για την αναγνώριση των νόμιμων γεωργικών φαρμάκων και καταγγελία των παράνομων γεωργικών φαρμάκων

Δημοσιεύθηκε στις 02/02/2021 20:25

Ενημερωτικό δελτίο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης, με σκοπό την αντιμετώπιση των παράνομων γεωργικών φαρμάκων και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας , Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής -Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

Επισημ αίνεται ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες, ΦΕΚ, εγκύκλιοι, Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με τα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την χρήση και την εμπορία τους
βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr, στην διαδρομή Αγρότης επιχειρηματίας - Γεωργία - Φυτοπροστασία - Γεωργικά Φάρμακα και κάποια σχετικά έγγραφα - ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης .