Διαδικτυακές B2B Συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες από τον Κλάδο Καταναλωτικών & Οικιακών Ηλεκτρονικών Συσκευών

Δημοσιεύθηκε στις 22/02/2021 14:45

Το Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο θα οργανώσει διαδικτυακά στις 2 Ιουνίου 2021, Β2Β συναντήσεις με ελληνικές και γερμανικές εταιρίες του κλάδου Καταναλωτικών & Οικιακών Ηλεκτρονικών Συσκευών, με σκοπό να προκύψουν από την επικοινωνία αυτή νέες συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Επισυνάπτεται ενημερωτική επιστολή σχετικά με τις διαδικτυακές Β2Β συναστήσεις στην οποία υπάρχει και link για δήλωση συμμετοχής.