Εργαλείο διαστασιολόγησης και προσομοίωσης για τη βέλτιστη εκμετάλλευση ΑΠΕ για τις Ελληνικές Βιομηχανίες

Δημοσιεύθηκε στις 02/04/2021 11:02

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) έχει αναπτύξει ένα νέο εργαλείο διαστασιόλογησης και προσομοίωσης καινοτόμων συστημάτων αποθήκευσης θερμικής ενέργειας σε σύζευξη με παραγωγή αυτής από ΑΠΕ.

Το εν λόγω υπολογιστικό εργαλείο στοχεύει στον καθορισμό της βέλτιστης εκμετάλλευσης διαθεσίμων ΑΠΕ για την παραγωγή και αποθήκευση θέρμανσης και ψύξης τόσο στις ενεργοβόρες βιομηχανίες όσο και στα ενεργοβόρα κτίρια.

Επισυνάπτεται παρακάτω η περιγραφή του εργαλείου.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για το υπολογιστικό εργαλείο οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μποορύν να επικοινωνούν με τους: