Αποζημίωση εκμισθωτών ακινήτων: Παράταση για τον μήνα Μάρτιο των μέτρων στήριξης

Δημοσιεύθηκε στις 05/04/2021 12:40

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που ρυθμίζει την διαδικασία αποζημίωσης των εκμισθωτών οι οποίοι δεν εισπράττουν τα μισθώματα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. 

Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι η 39421 ΕΞ 2021 - ΦΕΚ 1307/Β/2-4-2021, με την οποία παρατείνονται τα μέτρα του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020.
 
Επισυνάπτεται παρακάτω το ΦΕΚ 1307/Β/2-4-2021