Αλλαγές στο έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2020 και στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

Δημοσιεύθηκε στις 24/05/2021 11:55

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση Α.1112/2021 αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Ε3 και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2020.
 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ 2110/Β/21-5-2021

Δείτε αναλυτικά το νέο έντυπο E3 φορολογικού 2020

Δείτε αναλυτικά το έντυπο Ε3 - Υποπίνακες 2020

Δείτε αναλυτικά το νέο έντυπο κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης