Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

Δημοσιεύθηκε στις 28/05/2021 08:59

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "Ευπαθείς ομάδες",  στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.