Τοπικό εργαστήριο για τις παραδοσιακές ποικιλίες και τους δασικούς καρπούς

Δημοσιεύθηκε στις 26/07/2021 10:22

Στο πλαίσιο της Δράσης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" (ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ), το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων - ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η εταιρία περιβαλλοντικών μελετών «Συστάδα Ο.Ε.», τα φυτώρια Agriherb και Ε. Βίτσιος, και η εταιρία πληροφορικής Verus+ Ο.Ε., έχουν αναλάβει το έργο «Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων» - EcoVariety. Το έργο αφορά στη συλλογή, αναγνώριση, διατήρηση, αξιολόγηση και πιλοτική αξιοποίηση αυτοφυών καρποφόρων θάμνων και τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων. 

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η ανοιχτή δημοσιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων και η προώθηση της καλλιέργειας δένδρων και φυτών, μέσα από ειδικές δράσεις που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό (δημιουργία εφαρμογής, σεμινάρια προς την παραγωγική βάση, έκδοση καλλιεργητικών οδηγών, δημοσιεύσεις).

Όλα τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ελεύθερα διαθέσιμα στην διαδραστική εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει https://ecovariety.gr/.

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνονται σειρά τοπικών εργαστηρίων σε όλες τις περιοχές του έργου, με θέμα τη σημασία και τα πλεονεκτήματα των τοπικών, παραδοσιακών ποικιλιών και των δασικών καρποφόρων ειδών, καθώς και τις δυνατότητες για την καλλιέργειά τους.

Το πρώτο από αυτά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, στις 7 μ.μ., στον υπαίθριο χώρο της ΚοινΣΕΠ “Πλέτενο”, 4ο χλμ. Ξάνθης – Σταυρούπολης, σε συνεργασία με την Κοινότητα Πελίτι. Τη συζήτηση θα ανοίξουν οι Νίκος Νικήσιανης (Ecovariety), Παναγιώτης Σαϊνατούδης (Κοινότητα Πελίτι).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και το συγκεκριμένο σεμινάριο διαβάστε την επισυναπτόμενη πρόσκληση.