Αναζήτηση πολιτικού μηχανικού προς εργασία στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε στις 26/11/2021 13:40

Το Γραφείο ΟΕΥ Λευκωσίας ενημερώνει για την επιστολή της κυπριακής εταιρείας Antopan, σύμφωνα με την οποία ζητείται για πρόσληψη πολιτικός μηχανικός από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα:

Η εταιρία Αντοπαν που κατασκευάζει μεταλλικά σπίτια με έδρα την Λευκωσία, ζητά να προσλάβει κοπέλα πολιτικό μηχανικό για στελέχωση του γραφείου της στην Λευκωσία.

Καθήκοντα:

  1. Συνάντηση με πελάτες και επεξήγηση τεχνικών στοιχείων σχετικά με τις κατασκευές της εταιρείας.
  2. Σύνταξη προσφορών και αποστολή στους πελάτες σε συνεργασία με τον Διευθυντή.
  3. Γραφικές τέχνες θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Προσόντα:

  • Ευχάριστος χαρακτήρας.
  • Γνώσεις αγγλικής γλώσσας
  • Γνώσεις χρήσης  Η/Υ 

Απολαβές: Αναλόγως προσόντων 

Πενθήμερη εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον.

Για επικοινωνία στο τηλέφωνο 99 621276 ή στο email: antopan1982@gmail.com