Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση World Smart Energy Week Japan

Δημοσιεύθηκε στις 05/01/2022 07:45

Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την ευρωπαϊκή συμμετοχή, μέσω του EU - Japan Industrial Cooperation Center, στη διεθνή έκθεση τεχνολογιών ενέργειας World Smart Energy Week Japan, https://www.wsew.jp/en-gb.html, που θα διοργανωθεί στο Τόκυο (Ιαπωνία) από 16 έως 18 Μαρτίου 2022.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να δραστηριοποιηθούν και να συνάψουν συνεργασίες με ιαπωνικές επιχειρήσεις στον κλάδο των τεχνολογιών που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή και τη μείωση της χρήσης άνθρακα.

Τυχόν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, ecocom-tokyo@mfa.gr , τηλ. +81-3-3404-5853, μέχρι τις 14/1/2022.