Κέντρα και δίκτυα ευρωπαϊκής πληροφόρησης για τους πολίτες

Δημοσιεύθηκε στις 20/01/2022 10:22

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται το κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Θέματα απασχόλησης» με τίτλο: «Κέντρα και δίκτυα ευρωπαϊκής πληροφόρησης για τους πολίτες».

Στη σημερινή εποχή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ οι σύγχρονοι ευρωπαίοι πολίτες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται μέσω της δικτύωσης και της έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, έχουν δημιουργήσει κέντρα και δίκτυα πληροφόρησης με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές της.

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται διάφορες υπηρεσίες όπως: Europe direct, η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», Solvit Εures, Europass, Eurodesk, Euraxess, Enic – Naric, Euroguidance, EU CAREERS – EPSO, Ευρωπαϊκά Κέντρα Τεκμηρίωσης, οι οποίες προσφέρουν εξατομικευμένη στήριξη σε συγκεκριμένους τομείς, από πληροφορίες γενικού χαρακτήρα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως ειδικότερα ζητήματα, όπως αναζήτηση εργασίας, επιχειρηματικής δραστηριότητας ή χρηματοδότησης για κάποιο έργο στην Ευρώπη, άδειες διαμονής, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, θέματα κοινωνικής ασφάλισης κ.α.