Προχωρούν εύρυθμα οι έλεγχοι αιτημάτων καταβολής και οι πληρωμές στη δράση «ΑΜΘ 100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19»

Δημοσιεύθηκε στις 02/02/2022 10:10

Στη Δράση ΑΜΘ 100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19» προχωρά, ως προβλέπεται, η ολοκλήρωση ελέγχων αιτημάτων καταβολής και επανεκκίνησαν από αρχές 01/22 οι πληρωμές των δικαιούχων.

  • Πληρώθηκαν τα 2.295 αιτήματα με καταβληθείσα Δημόσια Δαπάνη 5.765.350,00€ που αφορούσαν ολοκληρωμένους ελέγχους έως 31/12/21.
  • Το σύνολο ολοκληρωμένων ελέγχων έως 31/1/2022 αφορά 13.373 δικαιούχους ενώ η πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη είναι 34.142.022,73, νούμερα που ανά βδομάδα μεταβάλλονται αυξητικά.
  • Ολοκληρώνονται διαρκώς έλεγχοι αιτημάτων και εκτελούνται πληρωμές κάθε εβδομάδα, τάξης μεγέθους περί των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για 850-900 δικαιούχους.
  • Υπενθυμίζεται ότι στη δράση έως σήμερα έχουν ενταχθεί συνολικά 23.700 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 62 εκατ. €.
  • Εντός Φεβρουαρίου θα δημοσιευθεί η απόφαση για 350 ενστάσεις περί ένταξη ή μη στη δράση.

Κατανομή Ολοκλήρωσης ελέγχων και πληρωμών ΑΜΘ 100 ανά Περιφερειακή Ενότητα (έως 23.1.22):

Περιφερειακή Ενότητα

Υποβληθέντα αιτήματα καταβολής

Πιστοποιημένα αιτήματα

Δημόσια Δαπάνη

Ποσοστό εξυπηρέτησης

ΚΑΒΑΛΑΣ

4.678

3.449

8.477.950,00 €

73,73%

ΘΑΣΟΥ*

1.253

564

1.194.900,00 €

45,01%

ΕΒΡΟΥ

4.150

2.962

7.320.500,00 €

71,37%

ΔΡΑΜΑΣ

2.786

1.946

4.915.200,00 €

69,85%

ΞΑΝΘΗΣ

3.130

2.200

6.525.872,73 €

70,29%

ΡΟΔΟΠΗΣ

3.125

2.252

5.707.600,00 €

72,06%

ΣΥΝΟΛΑ:

19.122

13.373

34.142.022,73 €

69,94%

*Στην ΠΕ ΘΑΣΟΥ το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι χαμηλότερο διότι η πλειοψηφία των αιτημάτων υποβλήθηκε τον 12/2021.

​Υπενθυμίζεται ότι οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα καταβολής έως την 01/05/2022 (ΚΕΦ. 11. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) προκειμένου να εκκινήσει ο έλεγχος και να προχωρήσει η πληρωμή τους.

Οι έλεγχοι και ακολούθως οι πληρωμές διενεργούνται με σειρά προτεραιότητας, βάσει ημερομηνίας υποβολής αιτήματος καταβολής από πλευράς δικαιούχων.