Ψηφιακά εργαλεία από την Ε.Ε. για την ενημέρωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σχετικά με τις εξαγωγές

Δημοσιεύθηκε στις 09/02/2022 09:18

Τρία ψηφιακά εργαλεία της ΕΕ, μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την αύξηση των εξαγωγών τους. Σε ενημερωτικό έγγραφο της Enterprise Greece, τα ψηφιακά εργαλεία από την Ε.Ε. για ενημέρωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σχετικά με εξαγωγές προϊόντων, κανόνες αγορών, εμπορικές συμφωνίες, κριτήρια καταγωγής και πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Προμηθειών, σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ και σε περισσότερες από 120 αγορές σε όλο τον κόσμο είναι  εξής:
1.Access2Markets- Πρόσβαση σε Αγορές
2.Rules of Origin - Κανόνες Καταγωγής (ROSA)
3.Access2Procurement - Κριτήρια Πρόσβασης σε διαγωνισμούς προμηθειών εκτός ΕΕ