Έρευνα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στις 21/02/2022 10:29

H Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου έχει ως αποστολή τη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, αξιοποιώντας τον κλάδο των ΤΠΕ στις διαδικασίες και τις λειτουργίες τους.  

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού διεξάγει μια έρευνα με ερωτηματολόγιο, που έχει σαν στόχο να καταγράψει την τρέχουσα κατάσταση των ελληνικών εταιρειών, εντοπίζοντας τρόπους και μεθόδους υποστήριξης της επιχειρηματικότητας σε αυτήν την πρόκληση.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο:

> Digital Transformation Survey 2022

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, στα αγγλικά, η συμπλήρωση του διαρκεί μερικά λεπτά και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 4 Μαρτίου 2022