Εξαγωγικές δυνατότητες - προβλήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Πολωνία από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε στις 04/04/2022 07:52

Ενημέρωση της Β1 Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας & Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις εξαγωγικές δυνατότητες - προβλήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Πολωνία από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχεία