Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88

Δημοσιεύθηκε στις 05/04/2022 08:15

Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88 «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.