Βοηθητικό εγχειρίδιο για την "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές"

Δημοσιεύθηκε στις 12/05/2022 10:01

Ένα πρόσθετο υποστηρικτικό εργαλείο βρίσκεται πλέον στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τη δράση "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές". Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με την απόκτηση στοιχείων πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και την εγγραφή, κατά περίπτωση, νέου ή υφιστάμενου χρήστη στο πρόγραμμα. Επιπλέον, το εγχειρίδιο αποτελεί και ένα αναλυτικό εργαλείο για την διαδικασία υποβολής αίτησης, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει με λεπτομέρειες  τον ορθό τρόπο συμπλήρωσης του κάθε πεδίου της αίτησης χρηματοδότησης στη δράση.


Δείτε το εγχειρίδιο