Παρουσίαση του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)

Δημοσιεύθηκε στις 17/05/2022 08:06

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.) ιδρύθηκε το 1996, αρχικά ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων – Βιοτεχνών Ηλεκτρολογικού Υλικού (Π.Σ.Β.Β.Π.Η.Υ.), και σήμερα, με τη νέα του ταυτότητα, εκπροσωπεί επιχειρήσεις που διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας μονάδες παραγωγής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού.

Ο Σ.Ε.Π.Η.Υ. είναι ο δημιουργός του Συλλογικού Σήματος, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2020 και αποδίδεται αποκλειστικά σε προϊόντα που κατασκευάζονται εξολοκλήρου στην Ελλάδα και τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και ποιότητας. Η απόδοση του Συλλογικού Σήματος γίνεται βάσει αυστηρών κριτηρίων, με τη διενέργεια σειράς διαδικασιών ελέγχου.

Σκοπός του Σ.Ε.Π.Η.Υ. είναι να στηρίζει και να προωθεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων–μελών του, να προάγει την καινοτομία, την εξειδίκευση και τη δια βίου μάθηση και να ενημερώνει τα μέλη του, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους πελάτες αυτών, αλλά και τους ίδιους τους καταναλωτές, σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις πιστοποιήσεις, τις αδειοδοτήσεις, τους ελέγχους, τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και τους κανονισμούς, καθώς και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Απώτερος στόχος του Σ.Ε.Π.Η.Υ. είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους καταναλωτές, η προώθηση των ελληνικών εξαγωγών ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού, παράλληλα με τη μείωση των εισαγωγών, καθώς και η ενημέρωση της νέας γενιάς για τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου – ηλεκτρονικού, το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ειδικότητες του μέλλοντος, οι οποίες αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής και ανοίγουν ευρύτατο πεδίο εξειδίκευσης σε διάφορους τομείς.

Οι βασικές αρχές λειτουργίας και δράσης του ΣΕΠΗΥ είναι:

  • Η ενδυνάμωση των ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού.
  • Η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και της εξωστρέφειας.
  • Η κυκλοφορία ποιοτικών προϊόντων στην αγορά.
  • Η προστασία του καταναλωτή από μη πιστοποιημένα και μη ασφαλή προϊόντα.
  • Η καλλιέργεια κουλτούρας προτίμησης του Έλληνα καταναλωτή στα ελληνικά προϊόντα.
  • Η ενημέρωση των νέων για τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές του επαγγέλματος.
  • Η διάδοση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων.
  • Η προώθηση και η υποστήριξη των αιτημάτων του κλάδου προς τις αρμόδιες αρχές.
  • Η διατήρηση πνεύματος ενότητας, συνεργασίας και σύμπνοιας μεταξύ των εταιρειών-μελών του.

Ο Σ.Ε.Π.Η.Υ. διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από αιρετούς εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου.