Διαχοχική ασφάλιση με τις διατάξεις του αρθ. 26 του Ν. 4670/2020

Δημοσιεύθηκε στις 27/05/2022 08:59

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο "Διαδοχική Ασφάλιση" στο οποίο παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης όπως διαμορφώθηκαν με τον Ν. 4670/2020.