Εισαγωγές και εξαγωγές φυτών, φυτικών Προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο - Θέματα φυτοϋγείας

Δημοσιεύθηκε στις 06/06/2022 09:27

Ενημέρωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και με άλλα θέματα φυτοϋγείας.