Τον επικαιροποιημένο "Οδηγό για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων" δημοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στις 20/06/2022 11:32

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε τον επικαιροποιημένο "Οδηγό για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων", με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποφυγή συμπεριφορών, οι οποίες ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση, στον οδηγό που έχει το ρόλο "κώδικα συμπεριφοράς" τονίζεται πως με δεδομένο ότι οι επαγγελματικές ενώσεις προσφέρουν μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην αγορά, οι ενέργειές τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά στους κανόνες ανταγωνισμού.