Μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας

Δημοσιεύθηκε στις 18/07/2022 09:01

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο « Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας».

Η έννοια της μετάβασης, από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβάνει τόσο το αντικειμενικό γεγονός της αλλαγής, όσο και την εσωτερική ψυχολογική διεργασία που υφίσταται το άτομο, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα πιθανά εμπόδια από την διαχείριση της νέας κατάστασης. Η διαδικασία της μετάβασης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται με το άτομο, την εκπαιδευτική πολιτική, την οικονομία και τις πολιτικές απασχόλησης.

Στο κείμενο παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν, καθοριστικά, την ένταξη και παραμονή στην αγορά εργασίας, με στόχο να λειτουργήσουν ως πυλώνες στους οποίους οι νέοι θα οικοδομήσουν τη σταδιοδρομία τους για να οδηγηθούν σε επαγγελματική επιτυχία, ενώ παράλληλα επισημαίνεται η αναγκαιότητα συστηματικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των νέων και της εργασίας.