Διαδικτυακή ημερίδα επιχειρηματικής δικτύωσης (Β2Β) Επιμελητηρίου περιοχής Kocaeli Τουρκίας (25.08.2022)

Δημοσιεύθηκε στις 17/08/2022 10:15

Το Γραφείο ΟΕΥ Κωνσταντινούπολης ενημερώνει ότι στις 25 Αυγούστου 2022, το Επιμελητήριο της περιοχής Kocaeli Τουρκίας πρόκειται να διοργανώσει διαδικτυακή ημερίδα επιχειρηματικής δικτύωσης, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Τουρκίας-Ε.Ε. της περιοχής του Ανατ. Μαρμαρά (ABIGEM Doğu Marmara) και Βασικοί τομείς ενδιαφέροντος, εφέτος, θα είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα μέταλλα, τα πλαστικά, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οχήματα και οι συνδεόμενες βιομηχανίες, τα χημικά, τα προϊόντα κατεργασίας ξύλου και τα έπιπλα, οι κατασκευές και τα οικοδομικά υλικά, η βιομηχανία τροφίμων, η ενέργεια, τα ακίνητα, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και ο τουρισμός.

Το Γραφείο ΟΕΥ Κωνσταντινούπολης στο έγγραφό του σημειώνει ότι το Επιμελητήριο αριθμεί 16.000 περίπου μέλη (μεταξύ των οποίων και 339 εταιρείες αλλοδαπής ιδιοκτησίας), με 84 από αυτά να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Τουρκίας. Γενικά, η περιοχή Kocaeli, η οποία βρίσκεται ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενεί το 13% περίπου της συνολικής τουρκικής βιομηχανικής παραγωγής, με ιδιαίτερη ισχυρή παρουσία στους τομείς των οχημάτων και της κατασκευής εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, των χημικών και των μετάλλων.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν, δωρεάν, στην ιστοσελίδα https://co-matching-2022.b2match.io/ με προθεσμία υποβολής 23 Αυγούστου 2022. Τυχόν ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν στο τηλ. +90 262 323 08 56, καθώς και στα email συνεργατών του Επιμελητηρίου (ykanpara@abigemdm.com.tr , bcakir@abigedm.com.tr , oguz.cagil@koto.org.tr ).