Απόφαση ΑΑΔΕ για συμπερίληψη των ΙΚΕ στις νομικές μορφές των εταιρειών, για τις οποίες υποβάλλεται ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό

Δημοσιεύθηκε στις 19/08/2022 09:28

Δημοσιεύθηκε η Α.1113/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ όσον αφορά στη συμπερίληψη των ΙΚΕ στις νομικές μορφές των εταιρειών, για τις οποίες υποβάλλεται ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 (Α’ 170).

Οι διατάξεις της απόφασης αφορούν τις εταιρείες και επιχειρήσεις, για τις οποίες υποβάλλεται ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό του άρθρου 65Α του ν.4174/2013, καθώς και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες.

Αναλυτικά η απόφαση Α.1113/2022