Χρονική περίοδος κατάθεσης αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2023

Δημοσιεύθηκε στις 15/11/2022 07:54

Σύμφωνα με την αριθμ. 155/2016 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υποχρεούνται από τις 01 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους να καταθέτουν τη σχετική αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το επόμενο έτος στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2023, ότι οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση από 01 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 (επόμενη εργάσιμη ημέρα Δευτέρα 02-01-2023), στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας- Τ.Κ 67132).

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας οι αιτήσεις θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη με απόφαση Δημάρχου, σχετικό διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει.