2ο Forum Α.Σ. "Ανάπτυξη για Όλους"

Δημοσιεύθηκε στις 28/07/2014 12:00
Την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 στο Επιμελητήριο Ξάνθης

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στο Δήμο Ξάνθης» από το Δικαιούχο/ Α.Σ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο (2ο) forum δικτύωσης των ωφελουμένων της Πράξης με τους οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής, την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ν. Ξάνθης, επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 1, Ξάνθη.