Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εμπλεκόμενους στον τουριστικό τομέα και στην τουριστική προβολή και προώθηση της Περιφέρειας Α.Μ-Θ

Δημοσιεύθηκε στις 13/10/2014 13:28

Δίημερο επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώνει στις 15 & 16 Οκτωβρίου 2014 στις 16:00 στο ξενοδοχείο Ξανθίππειον, η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης. Το θέμα του σεμιναρίου είναι: "Η πρόσθετη υπεραξία της χρήσης των πολιτιστικών πόρων και των ηλεκτρονικών εφαρμογών στην τουριστική προβολή των επιχειρήσεων".

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή τουριστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πολιτιστική κληρονομιά/JTI TARGET" Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013".

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των επαγγελματιών στη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών εφαρμογών για την τουριστική προβολή των επιχειρήσεών τους καθώς και του πολυμεσικού τουριστικού οδηγού JTI www.jti-rhodope.eu (δωρεάν εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα διαθέσιμη στα 3 λειτουργικά Android, iOS και Windows) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου JTI-TARGET, έχοντας ως σκοπό την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Φωτογραφίες