Συνεδριάζει την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 27/11/2014 11:11

Συνεδριάζει την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηριακού κτιρίου, το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 7
  2. Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
  3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015
  4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ BRAND NAME “CARIOKA `S  TOWN”
  5. ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΜΘ
  6. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)
  7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ