Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε στις 17/12/2012 11:36

Πληροφορίες για τη συμμετοχή φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σε πρακτική άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.