Μηχανισμό ασφάλισης των γαλλικών εξαγωγών στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γαλλική Κυβέρνηση

Δημοσιεύθηκε στις 21/12/2012 19:20

Συγκεκριμένα στην βάση κοινής ανακοίνωσης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Εξωτερικού Εμπορίου τίθεται σε εφαρμογή μηχανισμός στήριξης και βραχυχρόνιας ασφαλιστικής κάλυψης από τον Γαλλικό Οργανισμό Ασφάλισης - COFACE.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ασφάλισης είναι οι παρακάτω:

1. Εξαγωγείς προς Ελλάδα τουλάχιστον κατά 40% γαλλικών συμφερόντων.

2. Διάρκεια επιχειρηματικής συνεργασίας τουλάχιστον 2 ετών.

3. Κύκλος εργασιών των ασφαλισμένων γαλλικών επιχειρήσεων να μην υπερβαίνει το 1,5 δις. €.

4. Ποσοστό αποζημίωσης που θα ανέρχεται σε 80% του συνολικού ποσού της συναλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων, ecocom-paris@mfa.gr