Προωθητική ενέργεια σεμιναρίου Τεχνικών Ασφαλείας από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Δημοσιεύθηκε στις 16/04/2015 09:45

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας Υ&Α της Εργασίας (ημέρα εορτασμού 28/4/15 και θέμα «Join in building a culture of prevention in OHS» θα προβεί σε σειρά προωθητικών ενεργειών που αποσκοπούν στην διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας.

Μεταξύ αυτών είναι και η παροχή δυνατότητας σε πενήντα (50) ενδιαφερομένους να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Τεχνικών Ασφαλείας διάρκειας 100 ωρών στην προνομιακή τιμή των 450 Ευρώ/άτομο.

Τα σεμινάρια θα έχουν έναρξη εντός του Μαΐου 2015 και θα υλοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι πρώτοι πενήντα που θα εκδηλώσουν έμπρακτο ενδιαφέρον, δεσμευόμενοι για τη συμμετοχή τους, θα τύχουν της προνομιακής τιμής συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις γραμματείες των Δομών Αθήνας – Θεσσαλονίκης:

Αθήνα: κα Μαριάννα Αντώνου (τηλ. 210 8200111, e-mail: Antonou@elinyae.gr)

Θεσ/νίκη: κα Σοφία Τσαμπάζη (τηλ. 2310 501050, e-mail: sofia.t@elinyae.gr)

Επισημαίνεται ότι η προσφορά αφορά ιδιώτες και όχι εταιρίες.