Investment Tools
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
e-Επιμελητήριο
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Startup Greece
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το 1989 ο Όμιλος "REDESTOS" - Efthymiadis Agrotechnology Group εισέρχεται στην αγορά του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλιού, ξεκινώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης γενετικού υλικού στο βαμβάκι, την πατάτα και τα σιτηρά.

Υπηρεσίες

Το 1989 ο Όμιλος "REDESTOS" - Efthymiadis Agrotechnology Group εισέρχεται στην αγορά του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλιού, ξεκινώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης γενετικού υλικού στο βαμβάκι, την πατάτα και τα σιτηρά.

Το 1990 ιδρύεται η Bios Agrosystems A.B.E.E., με κύριο στόχο την παραγωγή και την εμπορία ποικιλιών φυτικών ειδών που προέρχονται από γενετικό υλικό δικής της έρευνας. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας φάνηκαν ήδη από το τέλος του 1995, οπότε και εγγράφεται στον Εθνικό Κατάλογο εγκεκριμένων ποικιλιών η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, η πρώτη Ελληνική ποικιλία βαμβακιού δημιούργημα ιδιωτικού φορέα.

Από το 2009 και μέχρι σήμερα, μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εκτεταμένου πειραματισμού, η Bios αξιολογεί για τρίτους με σκοπό την διάθεση από αυτούς στην Ελληνική αγορά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ασίας σπόρους σιτηρών, μηδικής, βαμβακιού.

Επίσης η Bios, πρώτη από όλες τις ιδιωτικές εταιρείες, ξεκίνησε στρατηγική συνεργασία με το Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε. για την παραγωγή και εμπορεία ποικιλιών μηδικής και βίκου κυριότητας του Ιδρύματος.

Ταυτόχρονα, η μεγάλη εμπειρία του γεωτεχνικού προσωπικού της Bios στην παραγωγή άριστου σπόρου σποράς στο χωράφι, σε συνδυασμό με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας σπόρων AMBIOS στην Ξάνθη, έχουν καταστήσει την εταιρία ως μια περιφερειακή σποροπαραγωγική δύναμη στον κλάδο της.

Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την παραγωγή σπόρων για τις ανάγκες του δικού της εμπορικού τμήματος, η Bios έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες φασόν σποροπαραγωγής ή / και επεξεργασίας σπόρων για τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες του χώρου, όπως οι BAYER, DELTAPINE, PIONEER και MONSANTO, αλλά και φασόν επεξεργασίας σπόρων με τις πιό πολλές ελληνικές εταιρείες παραγωγής σπόρων σποράς.
Η τελευταία της συνεργασία αφορά στην αξιολόγηση των ποικιλιών βαμβακιού της εταιρείας PRIME GENETICS σε Ελλάδα και Τουρκία με σκοπό την εγγραφή τους στους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών.

Σποροπαραγωγή

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της ως εμπορική εταιρία πολλαπλασιαστικού υλικού, αλλά πολύ γρήγορα εξελίχθηκε και σε σποροπαραγωγική εταιρία. Από το 1995 ξεκίνησε η σποροπαραγωγή βαμβακιού με της ποικιλία 4Σ ενώ από το 1996 προχώρησε στην σποροπαραγωγή της πρώτης ποικιλίας που προέκυψε από ιδία έρευνα, την ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

Από τότε και μέχρι σήμερα η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό δίνοντας έμφαση στην εγχώρια παραγωγή βαμβακόσπορου, όλων των ποικιλιών που διακινεί εμπορικά. Παράλληλα, από το 2002 συνεργάζεται με τις σημαντικότερες παγκοσμίως εταιρίες σπόρων βαμβακιού (STONEVILLE, MONSANTO, BAYER) στη σποροπαραγωγή ποσοτήτων σπόρων δικών τους ποικιλιών για λογαριασμό τους.

Από το 1997 η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ, δραστηριοποιείται επίσης στη σποροπαραγωγή σιτηρών ενώ από το 1999 εντάσσει στο πρόγραμμα σποροπαραγωγής τη μηδική και την πατάτα.

Οι σποροπαραγωγικές διαδικασίες όλων των φυτικών ειδών διενεργούνται σε επιλεγμένες περιοχές με γνώμονα την άριστη ποιότητα του παραγόμενου σπόρου και πάντα με τη συνεργασία καλλιεργητών με σποροπαραγωγική συνείδηση και φυσικά με την υποστήριξη της μεταποιητικής βιομηχανίας της χώρας μας.
Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ διαθέτει ανεξάρτητο Τμήμα Σποροπαραγωγής, στελεχωμένο από μόνιμο και εποχιακό προσωπικό με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα σποροπαραγωγής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ΟΛΕΣ οι διαδικασίες σποροπαραγωγής διενεργούνται πάντα κάτω από την επίβλεψη των Γεωπόνων του τμήματος σποροπαραγωγής με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας που απαιτείται.
 

Προϊόντα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ: Βαμβάκι, Σιτηρά, Κριθάρι, Μηδική, Πατάτα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ: Χημική αποχνόωση βαμβακόσπορου, καθαρισμός σπόρων, επένδυση & συσκευασία σπόρων
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Εργαστηριακή αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών σπόρων

Φωτογραφίες

Πληροφορίες Επικοινωνίας

BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΟΥΤΣΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ,  ΞΑΝΘΗ
Τηλ. 25410 96840-1
Fax: 25410 96840-1
email: kokinaki@bios-agrosystems.gr
www.bios-agrosystems.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΑΛΚΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ