Εκλογές Επιμελητηρίου Ξάνθης 2017
Investment Tools
Προκηρύξεις  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

e-Επιμελητήριο
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Κατάσταση Μελών Διοικητικής Επιτροπής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX
1 Μωραΐτης Στυλιανός του Νικολάου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασ. Κων/νου 1

6932 721023

ebex@otenet.gr

2 Χατζηγκενέ Ιρφάν του Ιδρίς
Α’ Αντιπρόεδρος
Θεοδ. Δούκα 14 2541021705
FAX: 2541066244
irfanchatzigkene@yahoo.gr
3 Ισμέτ Ογλού Χακάν του Ισμέτ
Β’ Αντιπρόεδρος
28ης Οκτωβρίου 31 254127581
4 Δεληπάλλας Νικόλαος του Αποστόλου
Γεν. Γραμματέας
Ανδρ. Δημητρίου 125 (+FAX):2541076506
delipallasnikos@hotmail.com
5 Κάλφας Σπύρος του Κυριάκου
Οικονομικός Επόπτης
Παν. Τσαλδάρη 74 2541023506
Fax: 2541066466/29075
spiroskalfas@hotmail.gr