Εκλογές Επιμελητηρίου Ξάνθης 2017
Investment Tools
Προκηρύξεις  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

e-Επιμελητήριο
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης)

Η ΒΙ.ΠΕ Ξάνθης είναι μία από τις 27 οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές που διαχειρίζεται σε όλη την Ελλάδα, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. η οποία ανήκει στον Όμιλο Πειραιώς με συμμετοχή κατά 35% του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το κύριο αντικείμενο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) και Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.).

Σε κάθε μια από αυτές τις Βιομηχανικές Περιοχές η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις βιομηχανικά και βιοτεχνικά οικόπεδα με ευνοϊκούς όρους δόμησης, πλήρεις υποδομές σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, οδικά δίκτυα, υποδομές ηλεκτροδότησης, τηλεφωνοδότησης, καθαριότητας κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τοπικό Υπεύθυνο της ΒΙ.ΠΕ Ξάνθης κ. Ι. Δαλακούρα στο τηλέφωνο 2541063870 καθώς και με τον κ. Γ. Βαρθολομαίο στο τηλέφωνο 2109540134 στα κεντρικά της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.